💙وبلاک اسرا جون💙

اسرا نوه یکی یدونه من ازدختر تک فرزندم

کاردستی های اسرا

این ادم برفی هارا برای شب یلدای اسراجونم 92درست کردم   ا این کلبه را برای عکس اسرا درست کردم   این بالون را برای عید 93به اسرا درست کردم   این ظرف را برای گل سر و گیره سر  اسرا درست کردم   اسراجونم شکالات و خیلی دوس داره منم ازشکلاتهاگل شیپوری درست کردم گذاشتم داخل این سبد تا بدم براش اخه هر بار که میرم خونشون داخل کیفم را می گرده شکلات برداره   این قاب عکس را از داخل کاغذ بیسکویت درست کردم تا عکس نوه ام را بزنم کنارش هم دو تکه گل زدم وای قربون دختر گلم برم   اسرا لوستررا خیلی دوست داره هر موقع برم خونشون از من می...
10 دی 1392
1