💙وبلاک اسرا جون💙

اسرا نوه یکی یدونه من ازدختر تک فرزندم

احساس میکنم داره بزرگتر میشه

نفسم این روزها خیلی خواستنی تر شده وقتی میرم خونشون می دوه میاد کیفم رو از دستم میگیره و ازتوش خورا کی برمیداره وقتی کسی رو میبینه بهش میگه عدیییییییییی . موهاش خیلی بلند شده گیره و سنجاق نمیزنه اما خودمون نمی خواهیم کوتاه بشه تا ببندیم گیره و سنجاق بزنیم . وقتی موهاشو جمع میکنم خیلی خیلی بهش میاد خوشگلتر هم میشه . اخه مادرش هم مثل اسرا بود موهاشو وقتی جمع میکردم بهش می امد خوشگلتر میشد قربون هر دوتاشون برم اسرا دوس داره خودگار----------- به دست بگیره و بنویسه اولین دفتر املا مادرشم نگه داشتم همین طور دفتر مشق شو  اسرا مثل مامان باباش خیلی مهربونه این روز ها دوس داره رز مامانشو  برداره به چشماش و لب ش بزنه کی...
15 آذر 1393
1