💙وبلاگ اسرا جون💙

به ما هم سر بزنید دوستون دارم😘

احساس میکنم داره بزرگتر میشه

نفسم این روزها خیلی خواستنی تر شده وقتی میرم خونشون می دوه میاد کیفم رو از دستم میگیره و ازتوش خورا کی برمیداره وقتی کسی رو میبینه بهش میگه عدیییییییییی . موهاش خیلی بلند شده گیره و سنجاق نمیزنه اما خودمون نمی خواهیم کوتاه بشه تا ببندیم گیره و سنجاق بزنیم . وقتی موهاشو جمع میکنم خیلی خیلی بهش میاد خوشگلتر هم میشه . اخه مادرش هم مثل اسرا بود موهاشو وقتی جمع میکردم بهش می امد خوشگلتر میشد قربون هر دوتاشون برم اسرا دوس داره خودگار----------- به دست بگیره و بنویسه اولین دفتر املا مادرشم نگه داشتم همین طور دفتر مشق شو  اسرا مثل مامان باباش خیلی مهربونه این روز ها دوس داره رز مامانشو  برداره به چشماش و لب ش بزنه کی...
15 آذر 1393
1