💙وبلاک اسرا جون💙

اسرا نوه یکی یدونه من ازدختر تک فرزندم

۲۲مهر تولد اسراجون

عکسهای تولد اسرا جون امروز بدستم رسید بخاطر اساس کشی تاخیر داشت اسرا جون اون قدر زبون میریزه که نگو اسراجون تولدت مبارک   اسرا جون دو سالگی شو تموم کرد   ر             بقییه عکسها هنوز بدستم نرسیده چون این بار عکاسش من نبودم اسرا از روزی که فیلمهای تولدشو تو گوشی مامانش دیده روزی بیست بار میزنه تکرار و میرقصه خودش هم میگه تولد تولد تولدت مبارک ...
22 مهر 1394
1111 28 21 ادامه مطلب

عید غدیر

سید اسرا نوه گلم عیدت مبارک       این هم عیدیهای سیده اسرا   تمام لذت عمرم در اين است / که مولايم اميرالمومنين است   دختر گلم براتت افتخار مییکنم ...
12 مهر 1394
1