💙وبلاگ اسرا جون💙

به ما هم سر بزنید دوستون دارم😘

سرگرمی ما

خدایا شکرت به این نعمتی که برایمان دادی خیلی خوشحالم برای این همه دل خوشی تو زندگمون اسرا یه فرشته ای از طرف خداست بر ما اگه اسرا نبود بزرگترین غم و داشتیم این خوشگل خانم با زبونش با حرکاتش همه مارو به زندگی دل گرم کرده اوقات بیکاری مان را پر کرده هر موقع هر کسی ازش بپرسه تو بچه کی هستی میگه اننه از اسرا میپرسیم دیگه چی میگه مال بابا جون نیستم  بیچاره باباجون ان همه بهش خدمت میکنه اما اسرا عادت کرده بگه دوستت ندارم با اون همه حال باباجونش براش میمیره هر روز براش زنگ میزنه صداشو بشنوه بابا جونش صدا میزنه اسرا گجایی اسرا میگه نیستم    
14 آذر 1394
1