💙وبلاگ اسرا جون💙

به ما هم سر بزنید دوستون دارم😘

دزدکی اسرا😃

اسرا جون دیروز وقتی از سرویس پیاده شده یواشکی اومده منو ببینه بره خیلی خیلی عجله داشت و خوشحال بود منو هم خوشحال کرد چون دیدم دلش برام تنگ شده که اومده خیلی خوشحالم کرد و بعد از رفتن به خونشون مادرش کلی دعواش کرده چون بی اجازه اومده بود 😔😔 ...
11 مهر 1398
1