💙وبلاگ اسرا جون💙

به ما هم سر بزنید دوستون دارم😘

زمستان سال نودو سه

اسرا میتواند شال کلاه خودشو سرش کند وقتی داره سرش میکنه میگه بریم دردر خیلی شیطون شده اما بخاطر دندون در اوردنش خیلی زجر میکشه شبها بی دلیل گریه میکنه نمی خوابه 9 تا دندون داره خدا کنه زود زود در بیاره حالش خوب بشه ...
28 دی 1393
1